Om våra tester

Våra testare

Våra testare är alltid experter inom sina respektive områden. Vi bedömer att expertis kommer från mångårig erfarenhet och ett gediget intresse. Personer som har lagt ner stora delar av sin fritid på att alltid vara de mest insatta inom området, och alltid först på bollen när det är dags för nyheter kvalificerar sig som expert. Vi hittar våra experter på olika forum där det enkelt går att se personens historik och där ett gott omdöme ständigt uppvisas.

Testunderlaget

Testunderlaget tas alltid fram av våra testare. Mängden produkter som finns inom en produktkategori kan ibland vara orimligt stort och att testa flera dussin produkter som man på förhand vet inte kommer att hålla måttet skulle vara extremt resurskrävande. Det görs alltid urval och gallringar innan det bestäms vilka produkter som faktiskt ska testas. Gallringen går till genom att testaren läser om andra tillgängliga tester om produkterna i den mån dessa existerar och jämför pris med specifikationer och egenskaper.

Mängden testade produkter överstiger alltid mängden presenterade resultat på BiT24. Det skulle vara resurskrävande att sammanfatta och presentera recensioner om alla produkter som inte höll måttet på något sätt. Istället har det lagts ner mer energi på de presenterade produkterna som finns med på topplistorna, där de sämre produkternas testande inte har sammanfattats i text såvida de inte har lyckats slå sig med på listan.

Testförfarandet

Testförfarandet kan variera en hel del mellan olika produktkategorier, men något som inte ändras är att alla produkter har ett pris att förhålla sig till och har testats av experter som det är tänkt att produkten ska användas. Eftersom produktvariationen är så pass bred skiljer sig tillvägagångssättet mycket, men en stor del av det som tas upp i produktsidans köpguide är också sådant som ligger till grund för testandet.

Betyg

På en tiogradig skala har ett sammanlagt betyg delats ut där pris alltid har en avgörande faktor. Vi använder ett rullande betygssystem där nya och utgångna produkter kommer att påverka de andra produkternas betyg. Poängen med detta system är att en produkt som har fått betyget 10 stjärnor inte kommer att vara bäst för alltid, utan bäst när den faktiskt testades vid de förhållandena som rådde vid det tillfället. Om en produkt sedan lanseras med helt nya, banbrytande möjligheter kan inte produkten som fick det bästa möjliga betyget tidigare längre vara bäst om den nya produkten är lika bra, men har fler möjligheter och ett lägre pris. På detta sätt kommer produkterna alltid att förhålla sig till varandra och betyget alltid vara relevant oavsett när i tiden de testades.

Utöver ett betyg på den tiogradiga skalan finns det tre olika utmärkelser som kan delas ut. Dessa utmärkelser är följande:

  • Bäst i test: Detta är en utmärkelse som alltid delas ut till produkten som har fått högst betyg. Produkten som får utmärkelsen uppvisar bästa möjliga helhet där alla relevanta faktor kopplade till den sortens produkt, inklusive pris har tagits hänsyn till.
  • Bästa premiumvalet: En produkt som får utmärkelsen bästa premiumvalet är en produkt som är en av de bästa när mindre hänsyn har tagits till priset. Generellt brukar en produkt bli bättre vid högre pris men även här stöter man på en brytpunkt där priset kan dra iväg snabbare än produktens ökande positiva egenskaper. Bästa premiumvalet kan vara en bättre produkt än den med högst betyg, men inte när hänsyn har tagits till priset.
  • Bästa billiga valet: Det bästa billiga valet är en produkt som ger mycket till ett lägre pris. Man kan fortfarande gå upp i pris och få mer för pengarna tills man hamnar hos produkten som är bäst i test, men ibland har man en budget att förhålla sig till eller inte behöver det som de dyrare produkterna kan erbjuda.

Köpguider

Till varje produktkategori som har testats finns även en tillhörande köpguide. Man kan fråga sig varför en köpguide ska behövas när produkterna redan är testade och det finns en tydlig lista med resultat och recensioner kopplade till produkterna. Tanken med köpguiden är att hjälpa en konsument att göra ett informativt val vid fall där den bästa produkten inte är bäst för just den konsumenten. Det kommer alltid att finnas undantag för vissa personer som gör att andra produkter lämpar sig bättre.

Undantag skulle kunna handla om pris eller utformning av produkten på olika sätt. Ibland får man mer än man behöver vilket kan dra upp priset onödigt mycket. Andra gånger kanske produkten bara är för stor till vad det ska användas till eller har en funktion som hittas hos de billigare men inte de dyrare modellerna. Köpguiden kan då hjälpa till att peka konsumenten i rätt riktning och uppmärksamma vad som är viktigt att tänka på för att valet ska kunna bli så bra som möjligt.

Feedback från våra läsare

Vi strävar alltid efter att bli bättre på alla plan. Människor gör fel och vi som jobbar på BiT24 är också bara människor. Vi har tydliga rutiner och upplägg på hur vi gör saker och flera kontroller innan vi släpper igenom resultat från tester, men ibland händer det att någon siffra eller bokstav är fel och då älskar vi att våra läsare finns och uppmärksammar oss om felet.

När vi blir bättre, får även ni det bättre. Vi anser att man bara kan lära sig från sina misstag och växa. Vi uppskattar också tips och annat feedback som inte är direkt kopplade till fel. Finns det en ny och intressant produkt som börjar slå sig in på den svenska marknaden som vi av någon anledning inte har gjort ett test om, blir vi bara glada när ni uppmärksammar oss om dessa.

FAQ

Hur avlönas testarna?
Våra testare får varken mer eller mindre provision oavsett vad utfallet från ett test blir. Ibland får en produkt ett lågt betyg och ibland får en produkt ett högt betyg. Det finns ingen koppling mellan en testares provision och resultaten från testningen.

Hur kan ett oberoende säkerställas?
BiT24 har ingen kontakt med företag vars produkter presenteras, utan via en tredjepart erhålls i vissa fall en provision om en produkt säljs. Företag har ingen möjlighet att påverka presenterade resultat eller utfall efter att deras produkter har blivit testade.

Vad händer med produkterna när de har testats?
När produkter har testas sparas dessa i vissa fall undan för möjligheten att uppdatera ett test om det är relevant. I andra fall kasseras produkten på grund av hygienskäl eller om det inte finns någon anledning att spara produkten, alternativt lottas den ut till våra läsare eller testare.

Har testare fria tyglar att presentera vilka resultat som helst?
Testare kommer att presentera resultatet från testerna, men för att säkerställa att hög kvalitet erhålls granskas resultatet av andra testare för att hitta sådant som kan ha gått, eller gjorts fel. Om allting är i sin ordning kan testerna presenteras på sidan.